WWF-Canada och Världsnaturfonden WWF

”Bringing Sustainable Blue Economy Principles to the Arctic”, är en av Världsnaturfonden WWFs mest uppmärksammande rapporter, beställd av WWF Canada och WWF-UK. Rapporten belyser de globala och akuta hoten mot Arktis. 

 

Den helt målgruppsanpassade rapporten var helt avgörande för ett brett genomslag och framgång hos den noggrant specificerade och svårnådda målgruppen av internationella beslutsfattare på elitnivå.  

 

Världsnaturfonden WWF är uppdragsgivare till oss på Odelius sedan 27 år tillbaka, med informations- och kommunikationsinsatser, både till wwf.se och i tryckta editioner, till exempel pressreleaser och vetenskapliga rapporter. Genom åren har uppdragen varit många: tidningsproduktion, fotouppdrag, textbearbetning, journalistik och strategiskt viktiga insatser på ledningsnivå.

 

Den här rapporten är ett av många exempel där vi arbetat med produktioner på bland annat engelska, tyska, franska och finska. Från andra uppdragsgivare genom åren har vi också producerat tidningar, rapporter, PR och säljmaterial på kinesiska, ryska och polska. Alltid med auktoriserade översättare.