Toborrow

Säljstöd

Toborrow, som är delägt av Bonniers, är en digital marknadsplats för företagslån. Här kan långivarna låna ut pengar till en god avkastning och samtidigt bidra till tillväxt och jobbskapande för kapitalsökande företag. Användarna av sajten vill låna ut pengar till olika företag som är ”kunder” hos Toborrow, som genomför rigorös kontroll av de företag som är intresserade av finansiering. Hos Toborrow blir det sedan en ”låneaktion”, med redovisning av alla företag som är intressanta gällande framtida lönsamhet. I dag är så kallad P2P-lending ett sätt att finansiera investeringar utan att involvera banker.

Odelius har varit med och utvecklat Toborrows kommunikation till slutkunder på toborrow.se. Vi arbetade först med den strategiska kommunikationen för låneplattformen Toborrow tillsammans med ledningen och vd Sofie Lundström. Därefter arbetade vi med produktions­byrån Wasp i utformningen av kreativa enheter. Odelius utformade bland annat Toborrows viktiga låneguider – säljinstrument som används av Toborrow i kontakten med presumtiva kunder på såväl in- som utlåningssidan.