Ola Jennersten, fil.dr., docent i zooekologi

Ola Jennersten, Sveriges ledande expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård är en av Odelius samarbetspartners och uppdragsgivare sedan länge. 

I djupt samarbete utvecklades en avancerad bokdummy under vår projektledning, redaktörskap och grafiska formkoncept, baserat på Olas omfattande manus om den viktiga biologiska mångfalden och tusentals mästerliga bilder. 

Resultatet av konceptutvecklingen blev mycket framgångsrikt och med Eva Odelius som fortsatt redaktör och Bonnierförlaget Bazar som utgivare, fick praktverket ”Naturlycka” den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets Pandabok 2021”. Boken är i skrivande stund en säljsuccé.