Kristinehamns kommun

Bland uppdragen till Kristinehamns kommun vill vi gärna lyfta fram projektet ”Match2job”. Idén föddes i samarbete med Värmlands kommuner och ämnet var och är lika aktuellt som svårlöst: Hur skulle kommunerna – i samarbete med länets företag – lyckas hjälpa länets många nyanlända från världens alla hörn till en framtid i Sverige med eget jobb? 

 

Vi föreslog en dokumentär bok, baserad på de berörda kommunernas egna erfarenheter. Vi genomförde omfattande intervjuer och livsbejakande personporträtt, i ord och i bild, av deltagare i Match2job.

 

Resultatet blev uppmärksammat, en läsvärd och intresseväckande bok ”Match2job – En inspirationsbok”. Noga utmejslade och engagerande texter och fotografier som griper tag i läsaren på djupet. Boken kom att överträffa uppdragsgivarens alla förväntningar. Resultatet blev en succé: 95 procent av deltagarna fick arbete!

 

Ett påtagligt bevis för att tryckt ord fäster, finns och fungerar – varje gång.