Teamet

Kärntruppen hos Odelius & Co består idag av 5 personer med olika ansvarsområden.
Nedan hittar du din kontaktperson.

Eva Odelius

Projektledning, grafisk form och journalistik

Timmy Liljeqvist

Projektledning, grafisk form, teknik och web

Eva Odelius

Projektledning, grafisk form och journalistik