Intertek Semko

Annonskampanj

Intertek är en av världens största inom provning, inspektion och certifiering med över 40 000 anställda i 100 länder. Interteks svenska verksamhet har sitt ursprung i Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten AB (Semko), som grundades 1925 av Svenska Elverksföreningen, Brandförsäkringsbolagen och Elektriska Pröfningsanstalten. På uppdrag av det Kungl. majestätet ansvarade Semko för kontrollen av alla elektriska produkter som skulle säljas i landet. Utan ett S-märke från Semko som intygade elsäkerheten fick ingen produkt säljas på den svenska marknaden. När Sverige på 1990-talet började närma sig EU togs S-märkningsplikten bort eftersom den typen av obligatorisk märkning sågs som ett handelshinder på den gemensamma marknaden.

Odelius fick i uppdrag att väcka liv i det viktiga men avsomnade S-märket. För att göra det tog Odelius fram ett helt nytt koncept för marknadsföring – från idé, via fotografi och fram till genomförande. På vårt uppdrag tog fotografen Jann Lipka en svit bilder på temat ”Det finns många bra saker på S … S-märket är en annan.” Annonsen användas i allt från stora tidningsannonser till broschyrer och mässmaterial. Bilden visar ett exempel på temat med en sill i huvudrollen!

Förutom S-märkeskampanjen gjorde Odelius bland annat Interteks kundtidning, interntidning, produktblad, företagspresentation annonser och hade helthetsgreppet om Intertek Sveriges tryckta och digitala information.