Brottsförebyggande rådet, Brå

Brå är en av Sveriges kanske viktigaste myndigheter, ständigt aktuell i samhällsdebatten.

 

”Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.” Källa: bra.se

 

Det är Odelius som sedan flera år är leverantör till Brottsförebyggande rådet, Brå, av grafisk formgivning av rapporter och annat informationsmaterial, inklusive tillgänglighetsanpassning av digitala filer för bra.se.

 

En läsvärd och aktuell rapport i bokform som Odelius formgivit och bildsatt till Brå är ”Tillsammans mot organiserad brottslighet – Exemplet Blekinge”. Rapporten belyser ett tioårigt samarbete i Blekinge mellan 15 kommuner och myndigheter och tar upp många komplicerade frågor i det brottsförebyggande arbetet och förslag på insatser.