Brostaden

Reklamkampanj för bostadsbolag

Fastighets AB Brostaden ingår idag i fastighetskoncernen Castellum, som är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige. Bolaget är verksamt i ett tiotal kommuner i Storstockholm.

Under flera år hjälpte Odelius Brostaden att utveckla nya kontaktvägar med allt från anställda till hyresgäster och studenter som var nyfikna på Brostaden som arbetsplats. Arbetet var starkt idéorienterat och tack vare en modig kund kom spännande kommunikation att klara sig från idéstadiet till genomförande. Ett lite annorlunda exempel på riktad marknadsföring är en egen Brostadenpasta som företaget delade ut till ”fattiga studenter” på arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor.