Äkta engagemang i stort och i smått

I allt vårt arbete ser vi till helheten – från beställarens önskemål/krav via identifikation av målgruppen till information, kommunikation och konkret produktion. Odelius & CO har omfattande och unika erfarenheter av olika uppdrag till många uppdragsgivare, både inom privat och offentlig sektor. Vår expertis inkluderar omfattande journalistiska uppdrag, målgruppsanpassad kommunikation, illustration, grafik och design – för både digitala medier och trycksaksproduktion.

Nyfikenhet, glädje och vidöppna sinnen

Hos oss paras många års erfarenhet av omfattande grafisk produktion med nyskapandets glädje, en aldrig sinande nyfikenhet och vidöppna sinnen för olika perspektiv – allt för att säkerställa en pålitlig, trygg och säker leverans.

Plattformsöverskridande kompetens 24/7

Den ständigt pågående och allt mer förfinade digitala utvecklingen i samhället har öppnat helt nya möjligheter – och krav – för både uppdragsgivare och leverantörer, inte minst när det gäller plattformsöverskridande kompetens – från tryck till digitala medier samt tillgänglighet, dygnet runt, året runt.

Var som helst – när som helst

Denna utveckling medger även rent fysiska möjligheter när det gäller våra insatser. Man kan arbeta var som helst, när som helst. Därför har vi omfamnat möjligheten till så kallad Hoffice (Home Office) och minskar i och med det drastiskt samtliga medarbetares miljöbelastning. Inga lokaler som kräver uppvärmning även när de står tomma, inga miljöbelastande resor till och från arbetsplatsen och perfekta möjligheter till optimal avfallshantering.