Teamet

Kärntruppen hos Odelius & Co består idag av 5 personer med olika ansvarsområden.
Nedan hittar du din kontaktperson.

Eva Odelius

Senior Advisor, journalist och grafisk formgivare

Timmy Liljeqvist

UX-expert, projekt- och produktionsledare

Eva Odelius

Projektledning, grafisk form och journalistik